آذین لوله سپاهان

مهر ۲۰, ۱۳۹۸

آذین لوله

معرفي محصول مواد اوليه آذین لوله ، كوپلي پروپيلن راندوم تيپ ۳ با نام اختصاري PPRC TYPE۳ بوده كه از توليد كنندگان معتبر جهاني تهيه مي […]
//]]>