لیست قیمت لوله و اتصالات نیوفلکس

فوریه 21, 2021

نیوفلکس

پوشفیت نیوفلکس از زمان کاربرد مواد پلیمری در سیستم لوله کشی فاضلاب و همگام با پیشرفت مهندسی پلیمر،