لیست قیمت لوله و اتصالات نیوفلکس

سپتامبر 23, 2020

نیوفلکس

پوشفیت نیوفلکس از زمان کاربرد مواد پلیمری در سیستم لوله کشی فاضلاب و همگام با پیشرفت مهندسی پلیمر،