لیست قیمت پوشفیت گروه bd نیوفلکس

خرداد ۹, ۱۳۹۸

نیوفلکس

نیوفلکس ، لوله و اتصالات نیوفلکس از زمان کاربرد مواد پلیمری در سیستم لوله کشی فاضلاب و همگام با پیشرفت مهندسی پلیمر،